2106399901 Αγίου Ιωάννου 18-20, Αγία Παρασκευή vernadakisteam@gmail.com